کبوتر باغی در حال انقراض از بخش کوهپایه
کبوتر باغی در حال انقراض از بخش کوهپایه

بخش کوهپایه با جای دادن شرایط مختلف آب‌و هوا از کویر سجزی تا مناطق کوهستانی دارای پوشش گیاهی و گونه‌های جانوری متفاوتی است گونه‌هایی جانوری که بسیاری از آن‌ها متاسفانه از بین رفته است. به گزارش پایگاه خبری کوهپایه، بخش کوهپایه با جای دادن شرایط مختلف آب‌و هوا از کویر سجزی تا مناطق کوهستانی دارای […]

بخش کوهپایه با جای دادن شرایط مختلف آب‌و هوا از کویر سجزی تا مناطق کوهستانی دارای پوشش گیاهی و گونه‌های جانوری متفاوتی است گونه‌هایی جانوری که بسیاری از آن‌ها متاسفانه از بین رفته است.


به گزارش پایگاه خبری کوهپایه، بخش کوهپایه با جای دادن شرایط مختلف آب‌و هوا از کویر سجزی تا مناطق کوهستانی دارای پوشش گیاهی و گونه‌های جانوری متفاوتی است گونه‌هایی جانوری که بسیاری از آن‌ها متاسفانه از بین رفته است.

یکی از گونه های پرندگان که در طبیعت و باغ های بخش کوهپایه وجود دارد نوعی کبوتر است که توسط افراد بومی به کبوتر باغی شهرت دارد این پرنده با داشتن جسه‌ای بزرگتر از کبوتر معمولی و انتخاب لانه خود بر روی درختان و خال و نقشی متفاوت از گونه‌های دیگر کبوتر به راحتی قابل شناسایی است.

متاسفانه از دسته‌های زیاد این پرنده که در گذشته بر آسمان باغ‌های بخش کوهپایه وجود داشته در حال حاضر به استناد به گفته کشاورزان تنها تقریبا ده عدد از پرنده کبوتر باغی در باغ‌های شهر کوهپایه وجود دارد این پرنده در روستا‌های فخرآباد و علون آباد نیز هنوز وجود دارد اما تعداد آن‌ها در این روستا‌ها نیز زیر پنج عدد است.

اگرچه عوامل طبیعی مانند خشکسالی های پی در پی در این کاهش بی تاثیر نبوده اما بدون شک از تاثیر دخالت های بدون ضابطه انسان در طبیعت در کاهش تعداد این پرنده نمی توان گذشت.

با توجه به اینکه در اوایل بهار تا تابستان فصل تخم‌گذاری این نوع پرنده است شاید بتوان با کمی آگاهی رسانی و مراقبت ویژه شاهد متوقف کردن روند سریع حذف شدن قریب الوقوع کبوتر باغی از طبیعت بخش کوهپایه و در عین حال افزایش تعداد این پرنده در باغات باشیم‌.

انتهای پیام/جمشید حسینی/