احیای آب انبار دستاورد مقابله با روزهای بی باران
احیای آب انبار دستاورد مقابله با روزهای بی باران
حفظ و نگهداری آب‌ها از تبخیر شدن در اثر تماس مستقیم با گرمای خورشید و جریان هوا و حفاظت از فاسد شدن آب در هوای آزاد از یک دستاورد علمی و کاملا منطبق با شرایط محیطی سخن می گوید که آب انبارها بر پایه همین ویژیگی ها شکل گرفته است.

حفظ و نگهداری آب‌ها از تبخیر شدن در اثر تماس مستقیم با گرمای خورشید و جریان هوا و حفاظت از فاسد شدن آب در هوای آزاد از یک دستاورد علمی و کاملا منطبق با شرایط محیطی سخن می گوید که آب انبارها بر پایه همین ویژیگی ها شکل گرفته است بنابراین بهره برداری از آب انبارها مطمئنا علاوه بر نگاهی بمثابه یک بنای تاریخی؛خود راهکاریست که به سادگی نباید از کنارآن گذشت.

به گزارش پایگاه خبری کوهپایه_سمیه الماسی، بحران آب در ایران و به ویژه در مناطق خشک و کویری مثل شرق اصفهان به یکی از جدی‎ترین بحران‎های تاریخ معاصر تبدیل شده‎است. روند بی سابقه خشکسالی، استفاده نامناسب از ذخایر آب به ‎ویژه در کشاورزی و مدیریت نامطلوب آب پیامدهای بسیاری را ایجاد کرده است.

نشست دشت‎ها، خشک‎شدن رودها و وضعیت تنش آبی از پیامدهای اولیۀ آن است؛ هرچند عموماً به غلط بحران آب را به تغییرات اقلیمی نسبت می‎دهند، درحالی‎که تغییرات اقلیمی در ایران تا حدی به مسئله بحران آب دامن ‎زده ‎است نه این‌که موجب آن شده‎باشد.

یکی از دلایل بحرانی شدن این خشکسالی‌ها عدم مدیریت درست منابع آبی در کنار آموزش و آگاهی رسانی عمومی است قطعا بدون یک آینده نگری صحیح امکان عبور از این بحران که امروز علاوه بر کشاورزی، آب شرب را نیز تحت تاثیر شدیدی قرار داده وجود ندارد.

در شرق اصفهان به عنوان یک منطقه خشک و کویری سال‌هاست که زنگ هشدار کم آبی به طور جدی به صدا درآمده ولی کمترین مدیریتی یا برنامه‌ای برای حفظ منابع کنونی آب وجود نداشته و بعضا دیده می شود که با سوء مدیریت‌ها این بحران را تشدید کرده ایم.

اگر روند بهره برداری از آب‌ها بویژه آب‌های زیر زمینی با همین سرعت ادامه پیدا کند قطعا بزودی پایانی تلخ در حوزه آبی حتی آب شرب در انتظار شهرهای شرق اصفهان خواهد بود.

با این همه جای تامل و تعجب دارد که آنچه در کشاورزی بحران زده منطقه دیده می شود همچنان پایبند بودن به سیستم آبیاری غرقآبی است بدون توجه به اینکه این آب نیز چند صباح دیگر حتی برای شرب هم وجود نخواهد داشت.

عزم راسخ برای مدیریت منابع آبی چه در بخش مصارف خانگی و شرب چه در بخش کشاورزی و صنعت که بخش پنهان مصرف کننده آب است نیاز اصلی در مواجه شدن با این بحران است تا راهی برای حفظ آب‌های سطحی و زیر زمینی اندیشیده شود چیزی که کمتر در سطح کلان مدیریتی در مناطق شرق اصفهان دیده می شود.

اگر با کمی تامل به پیشینیان و تاریخ بجا مانده از آن‌ها نگاه کنیم در میابیم که اهمیت و ارزش بی حد قائل بودن برای آب قدمتی به درازای تاریخ دارد چرا که حفظ آب در شرایطی همچون شرایط کویر اگر غیر ممکن نبوده قطعا سخت و طاقت فرسا بوده ولی بازهم اندیشه مردم کویر راه‌های بسیار دور اندیشانه ای را برای این مهم بکار گرفته اند.

آب انبارها یکی از دستاوردهای مردم کویر نشین که برای مقابله با بحران های کم آبی و روزهای بدون باران است نحوه ساخت آب انبار، تصفیه و عایق بندی آن با اصول مهندسی و علمی روز مطابقت دارد.

آنچه شاهدی بر آینده نگری خاص مردم کویر است در طی چند سال اخیر که شاهد خشکسالی‌های پی درپی در شهر‌ها هستیم شاید بهانه خوبی‌است که توجه مردم و مسئولان را به اهمیت آب انبارها جلب کند تا بار دیگر به آب انبارها به عنوان بنایی که مهمترین نقش را در ذخیره سازی آب در زمستان برای مصارف تابستان و حتی استفاده روزمره داشته نگاه کنیم.

حفظ و نگهداری آب‌ها از تبخیر شدن در اثر تماس مستقیم با گرمای خورشید و جریان هوا و حفاظت از فاسد شدن آب در هوای آزاد از یک دستاورد علمی و کاملا منطبق با شرایط محیطی سخن می گوید که آب انبارها بر پایه همین ویژیگی ها شکل گرفته است بنابراین بهره برداری از آب انبارها مطمئنا علاوه بر نگاهی بمثابه یک بنای تاریخی؛خود راهکاریست که به سادگی نباید از کنارآن گذشت.

انتهای پیام/سمیه الماسی/