آسیاب آبی کوهپایه، نیازمند توجه ویژه مسئولان
آسیاب آبی کوهپایه، نیازمند توجه ویژه مسئولان
به نظر می رسد این آسیاب آبی را بتوان با هزینه چند میلیونی دوباره بازسازی کرد و یکی از جاذبه های توریستی در شهر کوهپایه را رقم زد که توجه مسئولان این امر به بقایای این آسیاب آبی سرآغازی برای احیای این آسیاب می‌تواند باشد.

 

به نظر می رسد این آسیاب آبی را بتوان با هزینه چند میلیونی دوباره بازسازی کرد و یکی از جاذبه های توریستی در شهر کوهپایه را رقم زد که توجه مسئولان این امر به بقایای این آسیاب آبی سرآغازی برای احیای این آسیاب می‌تواند باشد

به گزارش پایگاه خبری اخبار کوهپایه میلاد امرالهی، استفاده از انرژی آب و باد در کویر از دیر باز مطرح و فعالیت‌های آسیاب‌های آبی و بادی در آن وجود داشته است.

در شهر کوهپایه به خاطر وجود چند رشته قنات آسیاب‌های آبی در گذشته برای آسیاب و خردکردن گندم و سایر غلات و برای درست کردن آرد کاربرد داشته و با استفاده از سرعت و فشار آب کار می‌کرده است.

به گفته کشاورزان قدیمی در شهر کوهپایه چندین آسیاب آبی وجود داشته است که متأسفانه به مرور زمان و تغییرات محیطی و دخالت انسان به صورت کامل از بین رفته و هیچ اثری از آن دیگر وجود ندارد.

در این میان از آسیاب‌های آبی کوهپایه هنوز بقایای یکی از این آسیاب‌ها باقی مانده است و یادآور تلاش در دل کویر برای حیات و رفاه بوده است، آسیابی که دیگر چون گذشته در زندگی مردم نقشی نداشته و اگر توجهی به آن صورت نگیرد، چند سال دیگر اثری از آن وجود نخواهد داشت.

به نظر می رسد این آسیاب آبی را بتوان با هزینه چند میلیونی دوباره بازسازی کرد و یکی از جاذبه های توریستی در شهر کوهپایه را رقم زد که توجه مسئولان این امر به بقایای این آسیاب آبی سرآغازی برای احیای این آسیاب می‌تواند باشد.

انتهای پیام/میلاد امرالهی/