رزمندگان عاشقانه با خدا معامله کردند و مدافع حریم اسلام خواهند ماند
رزمندگان عاشقانه با خدا معامله کردند و مدافع حریم اسلام خواهند ماند
رزمندگان در وجودشان احساس مسئولیت نسبت به کشور داشتند و از طرفی وظیفه شرعی و دینی و ملی و وطن دوستی خود دانستند که به جبهه اعزام شده تا شاید با خدمتی ناچیز وظیفه را انجام داده و دین خود را نسبت به دین و کشور ادا کنند.

جانباز سرافراز کوهپایه ای در گفتگو با اخبار کوهپایه با اشاره به اینکه رزمندگان بر حسب احساس مسئولیت برای دفاع از مرز و بوم آماده نبرد با دشمن شدند، گفت: رزمندگان در وجودشان احساس مسئولیت نسبت به کشور داشتند و از طرفی وظیفه شرعی و دینی و ملی و وطن دوستی خود دانستند که به جبهه اعزام شده تا شاید با خدمتی ناچیز وظیفه را انجام داده و دین خود را نسبت به دین و کشور ادا کنند.

تقی یوسفی با بیان اینکه همه زندگی را در برابر دفاع از مرز و بوم کشور فدا می کنیم، افزود: در دوران دفاع مقدس با شرایط و جوی که در جامعه به رهبری امام(ره) به وجود آمده بود، تقریبا اکثریت جامعه به هر نحوی و در حد توان خود سعی میکردند تا به رزمندگان اسلام به صورت مادی و معنوی کمک کنند و این کمک ها را فقط برای رضای خدا انجام دادند، من نیز در آن زمان چیزی جز احساس مسئولیت دینی و ملی در ذهنم نبود.

وی که در عملیات فتح المبین مصادف با دوم فرودین سال ۶۱ در منطقه عین خوش در تپه های شاوریه مورد اصابت گلوله به شکم قرار گرفت و مجروح شد، تاکید کرد: رزمندگان با خدا معامله کردند و این معامله لذت جاودانه داشت و من از خدا خواسته ام که همیشه مدافع اسلام و کشور باشم.

جانباز شهر کوهپایه اظهار کرد: قطع به یقین همه جوانان باید برای محافظت از آرمان های مقدس اسلامی آماده باشند زیرا دشمنان همیشه برای شکست ایران تلاش کرده اند ولی به لطف خدا و بردباری رزمندگان اسلام، دشمن همیشه شکست خورد.

وی با توصیه به جوانان نسل چهارم و پنجم انقلاب خاطرنشان کرد: خدا را لحظه ای در زندگی فراموش نکنید و بدانید که مهمترین وظیفه شما که باید مد نظر قرار دهید، احترام به پدر و مادر و محافظت از دین و وطن است.

/انتهای پیام/