یک یاداوری به بهانه روز جوان
یک یاداوری به بهانه روز جوان
ولادت حضرت علی اکبر (ع) که به نام روز جوان نامگذاری شده است بهانه خوبی است که توجه و تمرکز مردم و مسوولان را به جوانان و دغدغه های آنان در جامعه جلب کرد.

به گزارش اخبار کوهپایه یادداشت زهرا مرادی_ولادت حضرت علی اکبر (ع) که به نام روز جوان نامگذاری شده است بهانه خوبی است که توجه و تمرکز مردم و مسوولان را به جوانان و دغدغه های آنان در جامعه جلب کرد.

جوانان هر جامعه‌ای سرمایه های انسانی و فکری آن جامعه هستند که با انگیزه خود پتانسیل لازم برای پیشرفت روز افزون جامعه را ایجاد می‌کنند اما قطعا این قشر موثر بدون حمایت و همراهی کافی از جانب مسوولان امر نمی توانند ان گونه که باید به تعالی و شکوفایی برسند.

با اتکا به تجربه در کنار توجه به پتانسیل جوانان به عنوان نیروهای فعال و خلاق می توان چشم انداز روشنی را برای شهر متصور بود وداین مهم در سایه تعامل سازنده و دو سویه نسل امروز و دیروز جامعه محقق می شود.

جوانان نیازمند پشتیباتی مادی و معنوی هستند تا با حفظ نشاط و شور جوانی و با رسیدن به خود باوری نقش واقعی و موثر خود را در سازندگی و مدیریت جامعه ایفا کنند و این امر با اعتماد مسوولان در تمامی عرصه های اجتماعی و فرهنگی به فکر و نظر جوانان محقق می‌شود.

به نظر می‌رسد در شهر ما نیز باید بیش‌تر از پیش جوانان را در ساختن روزهای بهتر برای خود و شهرمان باور کرده و یاری کنیم تا با عجین ساختن انرژی و خلاقیت جوانی و تجربه شهری آباد‌تر داشته باشیم.

انتهای پیام/زهرا مرادی