خاتمه دادن به هزینه های گزاف آری، تحریم غذا خوردن در مراسم ختم نه!
خاتمه دادن به هزینه های گزاف آری، تحریم غذا خوردن در مراسم ختم نه!
راهکار شایسته و منطقی این است که به مرور ایام صاحبان تربیون های فرهنگی شهر در مساجد و مدارس و با تبین سیره تربیتی پیامبر و ائمه اطهار(ع) در برخورد با مصیبت زدگان سنت پسندیده وعقلانی را جایگزین کنند

به گزارش پایگاه خبری اخبار کوهپایه، یادداشت از مهمان، دغدغه کمسیون فرهنگی شورای شهر و ورود ایشان برای اصلاح یک سنت غلط و همچنین نکات علمی قابل توجه در بیانیه کمپین تحریم غذای مراسم قابل احترام است ولی این تحریم یک تند روی نازیباست.

این که صاحب عزا و مصیبت به امید ثواب شادی روح متوفی، اکرام و تجلیل میهمانان، دوستان و آشنایان هزینه کند، غذا آماده کند و دیگران آن را تحریم کند کار درستی نیست.
این رفتار شائبه توهین به صاحبان عزا و وارد کردن فشار روحی مضاعف دیگری است.
صاحب نظریه، خودش را جای صاحب عزا دیگری قرار دهد که چندین هزار تومان هزینه کرده است و حال با تحریم دیگران مواجه شده است، چه به روز او می آید.
راهکار شایسته و منطقی این است که به مرور ایام صاحبان تربیون های فرهنگی شهر در مساجد و مدارس و با تبین سیره تربیتی پیامبر و ائمه اطهار(ع) در برخورد با مصیبت زدگان سنت پسندیده وعقلانی را جایگزین کنند.
امام صادق (ع) می فرمایند؛ غذا خوردن نزد مصیبت زده و با خرج او یک امر جاهلی است و سنت نبوی این است که تا سه روز برای صاحب عزا غذا فرستاده شود.
در رساله مراجع نیز آمده است که مستحب است تا سه روز آشنایان وهمسایگان برای مصیبت زده غذا ببرند و غذا خوردن نزد آنان و در منزلشان مکروه است.
بحث، بحث مکروه است نه حرام ولی به جاست برای این که مصیبتی روی مصیبت برای مصیبت زده پیش نیاید و نگرانی تهیه غذای ترحیم مزید بر تألمات روحی و روانی صاحبان عزا نشود ؛ همه با هم سنت نبوی را درشهر ودیار خویش نهادینه وفرهنگ سازی کنیم.
چقدر زیباست شورای شهر و شهرداری در این حرکت فرهنگی_ اجتماعی پیش قدم شده و هزینه های سنگین کفن ودفن و مسجد درگذشتگان را برای شهروندان عزیز در حد رایگان کاهش دهند.
چه اشکال دارد به صورت مستقیم و غیر مستقیم هزینه های چند صد هزار تومانی مسجد با مصوبات شورا و در قالب کمک به مساجد پرداخت شود.
این امر مهم نه تنها باعث تسکین آلام مصیبت زدگان خواهد شد بلکه دعای خیر آن ها به ویژه خانواده های کم در آمد را بدرقه راهشان خواهد کرد.
دیدگاه میهمان

/انتهای پیام/