چهارمین جلسه شورای اموزش پرورش منطقه کوهپایه بر گزار شد
چهارمین جلسه شورای اموزش پرورش منطقه کوهپایه بر گزار شد
چهارمین جلسه شورای آموزش وپرورش منطقه کوهپایه و دومین جلسه کارگروه ماده 18 ساماندهی سرویس های حمل ونقل ودانش آموزی منطقه کوهپایه با حضور تمامی اعضا در سالن جلسات اداره آموزش وپرورش منطقه کوهپایه برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه خبری اخبار کوهپایه به نقل از روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه کوهپایه چهارمین جلسه شورای آموزش وپرورش منطقه کوهپایه و دومین جلسه کارگروه ماده ۱۸ ساماندهی سرویس های حمل ونقل ودانش آموزی منطقه کوهپایه با حضور تمامی اعضا در سالن جلسات اداره آموزش وپرورش منطقه کوهپایه برگزار شد.
در این جلسه اعضا در خصوص ساماندهی سرویس های دانش آموزی،اجرای پروژه مهر و کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان بی بضاعت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

انتهای پیام / بتول مرادی