مسکن مهر کوهپایه با ۴۰۰ واحد مسکونی فاقد مدرسه است
مسکن مهر کوهپایه با ۴۰۰ واحد مسکونی فاقد مدرسه است
رئیس اموزش پرورش کوهپایه گفت: مسکن مهر در شهرهای بخش کوهپایه که با توجه به سرانه آموزشی باید دارای مسجد و مدرسه باشند اما اکنون مسکن مهر کوهپایه با 400 واحد مسکونی علیرغم اختصاص زمین برای ساخت مدرسه فاقد مدرسه است

به گزارش پایگاه خبری کوهپایه سعید صدری در نشست بررسی مشکلات بخش کوهپایه با بیان درخواست توجه به معیشت فرهنگیان، اظهار کرد: در کنکور سراسری منطقه کوهپایه منطقه دو محسوب می‌شود در حالی که دانش‌آموز در این منطقه با بعضی مناطقی مثل خمینی‌شهر و نجف‌آباد و کاشان باید رقابت داشته باشد.

وی افزود: حتی در شرق اصفهان هم دو منطقه سه وجود دارد که نشان از تبعیض در منطقه شرق اصفهان است که خواستاریم این موضوع مورد توجه و بخش کوهپایه در جایگاه منطقه سه در کنکور سراسری قرار گیرد.

رئیس آموزش پرورش بخش کوهپایه با اشاره به مشکل فرسودگی برخی مدارس در بخش کوهپایه، تصریح کرد: آموزش و پرورش منطقه کوهپایه هشتاد و یکمین سال تأسیس خود را سپری می‌کند و در این منطقه روستای زفره در سال ۱۳۲۰ دارای مدرسه بوده است و با ۵۰ سال قدمت همچنان در زفره این مدرسه فعال است؛ در سجزی و کوهپایه و تودشک نیز مدارس فرسوده وجود دارد.

صدر خاطرنشان کرد: مدارس نیمه تمام مانند مدرسه شهدای فرهنگی که بیش از ۸ سال در حال بازسازی است و ۸۵ درصد مدرسه اکنون ساخته شده و ۱۵ درصد باقیمانده آن باقی ماند ۶ نیازمند بودجه است که همچنان دانش آموزان با مشکل مواجه هستند.

سعید صدری با اشاره به مشکلات، اذعان کرد: درخواست تخصیص زمین به تعاونی مسکن فرهنگیان بخش کوهپایه به منظور اختصاص زمین به فرهنگیان برای تهیه و حل مشکل مسکن فرهنگیانی که در بخش کوهپایه در شرف ازدواج قرار دارند را داریم.
رئیس آموزش پرورش کوهپایه گفت: مسکن مهر در شهرهای بخش کوهپایه که با توجه به سرانه آموزشی باید دارای مسجد و مدرسه باشند اما اکنون مسکن مهر کوهپایه با ۴۰۰ واحد مسکونی علیرغم اختصاص زمین برای ساخت مدرسه فاقد مدرسه است.