جشنواره سرود چهل سال اقتدار شرق شهرستان اصفهان برگزارشد
جشنواره سرود چهل سال اقتدار شرق شهرستان اصفهان برگزارشد
جشنواره سرود چهل سال اقتدار شرق شهرستان اصفهان، با حضور گروه های سرود حوزه های بسیج خواهران و دانش اموزی (خواهر) شرق شهرستان اصفهان در کارونسرای عباسی کوهپایه برگزار شد

به گزارش اخبار کوهپایه؛ جشنواره سرود چهل سال اقتدار شرق شهرستان اصفهان، با حضور گروه های سرود حوزه های بسیج خواهران و دانش اموزی (خواهر) شرق شهرستان اصفهان در کارونسرای عباسی کوهپایه برگزار شد.

در این جشنواره ۳۵ تیم از شرق شهرستان اصفهان به رقابت پرداختند که بعد از اعلام نتایج، گروه سرود برگزیده هدیه سفر به مشهد مقدس برای تمام اعضا گروه دریافت خواهد کرد.

خ

انتهای پیام /