مراسم بزرگداشت «روز تولد زمین» در شهر کوهپایه برگزار شد/ تصاویر
مراسم بزرگداشت «روز تولد زمین» در شهر کوهپایه برگزار شد/ تصاویر
رئیس منابع طبیعی کوهپایه گفت: امروز مراسم بزرگداشت"روز تولد زمین" در شهر کوهپایه برگزار شد و در ادامه، هجدهم اسفند در بخش بن رود به مرکزیت شهر ورزنه و نوزدهم اسفندماه مراسمی در بخش جلگه به مرکزیت هرند برگزار خواهد شد.

به گزارش اخبار کوهپایه؛ محمد رضا بحرینی اظهار کرد: امروز مراسم بزرگداشت «روز تولد زمین» در شهر کوهپایه برگزار شد و در ادامه، هجدهم اسفند در بخش بن رود به مرکزیت شهر ورزنه و نوزدهم اسفندماه مراسمی در بخش جلگه به مرکزیت هرند برگزار خواهد شد.

ئییس منابع طبیعی کوهپایه تصریح کرد: پنج هزار نهال  در سطح بخش کوهپایه در حال توزیع است که با گونه‌های مختلف سنجد، زیتون تلخ، اقاقیا، ارغوان، زبان گنجشک، توت و سایر گونه ها و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه در نظر گرفته شده است.

بحرینی افزود: هدف از برگزاری مراسم بزرگداشت تولد زمین، شناساندن اهمیت منابع طبیعی به عموم در جغرافیای محل زندگی‌شان و جلب مشارکت‌های مردمی در حفظ منابع طبیعی و زیست محیطی است.

وی در پایان افزود: بخش کوهپایه، بن رود و جلگه با وسعتی بیش از ۶۵۰ هزار هکتار نیازمند نگاه ویژه در حوزه منابع طبیعی است و اداره منابع طبیعی کوهپایه هر ساله با تلاشی افزون سعی در حفظ و گسترش منابع طبیعی و آموزش اهمیت درخت و درختکاری به عموم شهروندان دارد.