لزوم تخلیه آبِ بندهای خاکی بخش کوهپایه / باز هم با توجه به پیش بینی ها برای قنات های پایین دست این بندهای خاکی آبگیری خواهد شد
لزوم تخلیه آبِ بندهای خاکی بخش کوهپایه / باز هم با توجه به پیش بینی ها برای قنات های پایین دست این بندهای خاکی آبگیری خواهد شد
با توجه به اینکه هنوز هم فرصت لازم وجود دارد تا با تخلیه آرام و تحت کنترل آب این سیل بندها به وسیله کف کش ها و راه های خروجی از خطرات احتمالی با توجه به بارش های پیش رو جلوگیری شود

به گزارش اخبار کوهپایه؛ یادداشت: جمشید حسینی _ سیل بند و یا سد های خاکی راهی است که در دهه های گذشته برای جلوگیری از آسیب آب های سطحی و گاهی هدایت آن به مسیرهای از پیش تعیین شده و همین طور راهی برای استفاده روان آب ها در ذخیره آب های زیر زمینی به کار گرفته شده است.
خوشبختانه امسال با بارش های خوب بخش کوهپایه اکثر این بندهای خاکی بیش از هشتاد درصد آب دارد که یقینا تاثیر بسزایی در قنات های پایین دست خود دارد؛ اما از طرفی با پیش بینی هایی که برای اردیبهشت ماه و اواخر فرودین توسط کارشناسان هواشناسی مطرح میشود و در حالی که حتی سایت های هواشناسی جهانی هشدارهایی را صادر می کنند به نظر می رسید در اولین گام آب این سیل بندها نیاز به تخلیه داشته چرا که مهمتر از ذخایر زیر زمینی برای استفاده از قنات، جلوگیری از خسارت به خانه های مسکونی و مزارع است و مضاف بر ان اینکه تخلیه این بندهای خاکی و رها سازی آن با حجم بسیار کم در پایین دست هم تاثیر بسزایی در قنات ها دارد.
با توجه به اینکه هنوز هم فرصت لازم وجود دارد تا با تخلیه آرام و تحت کنترل آب این سیل بندها به وسیله کف کش ها و راه های خروجی از خطرات احتمالی با توجه به بارش های پیش رو جلوگیری شود چرا که در حال حاضر چند سیل بند بخش کوهپایه بیش از پنجاه درصد ان پر است و با درصد بالایی از اطمینان میتوان گفت که این سد های خاکی با بارش های جدید هم پر و حتی سر ریز خواهد شد.

انتهای پیام/