طرحی برای عبور و مرور ایمن شهروندان سجزی تهیه شده است
طرحی برای عبور و مرور ایمن شهروندان سجزی تهیه شده است
رئیس شورای شهر سجزی گفت: به منظور عبور و مرور ایمن برای شهروندان سجزی طرحی تهیه شده است که میدانی بیضی شکل بین ابتدا و انتهای ورودی شهر سجزی انجام گیرد.

به گزارش اخبار کوهپایه؛ علی اکبر باقری  اظهار کرد: به منظور عبور و مرور ایمن برای شهروندان سجزی طرحی تهیه شده است که میدانی بیضی شکل بین ابتدا و انتهای ورودی شهر سجزی انجام گیرد.

رئیس شورای شهر سجزی تصریح کرد: همچنین باید تقاطع همسطح ایجاد شود و مشکل ورودی و خروجی شهر سجزی را حل کند؛ پیگیری های زیادی در این باره انجام که آخرین آن در جلسه طرح ترافیک تصمیم گرفته و نهایی شد که باید با قول هایی که مسئولان دادند اجرایی شود.

وی افزود: ما همچنان منتظر شروع عملیات هستیم، امیدواریم هرچه زودتر شاهد انجام این پروژه و حل مشکل ورود و خروجی شهر سجزی که از خواسته چندین ساله اهالی شهر بوده است، باشیم.

باقری در پایان خاطرنشان کرد: باید برای اصلاح پل زیر گذر هم پیگیری لازم صورت می گیرد.

انتهای پیام/