تصاویر| گردهمایی ائمه جمعه و جماعات بخش کوهپایه
تصاویر| گردهمایی ائمه جمعه و جماعات بخش کوهپایه
گردهمایی ائمه جمعه و جماعات بخش کوهپایه در شهر سجزی برگزار شد.

انتهای پیام/