تصاویر| مناطق کوهستانی بخش کوهپایه همچنان از دانه های سفید برف میزبانی می کند
تصاویر| مناطق کوهستانی بخش کوهپایه همچنان از دانه های سفید برف میزبانی می کند
بعد از بارش های اخیر در شرق اصفهان که در قسمت های کوهستانی آن با بارش برف همراه بود، همچنان با توجه به سردی هوا این برف در برخی از قسمت های کوهستانی چشم می خورد. عکاس: زهرا صادقی

عکاس: زهرا صادقی

انتهای پیام/