آبرسانی سیار به باغات کوهپایه
آبرسانی سیار به باغات کوهپایه
با توجه به خشکسالی‌های اخیر و به منظور دسترسی آسان بهره برداران بخش کشاورزی به آب مورد نیاز، جلسه ای جهت هماهنگی و ساماندهی تانکرهای آبرسانی سیار بخش کوهپایه به باغات برگزار شد.

روابط عمومی جهاد کشاورزی کوهپایه در گفت و گو با خبرنگار اخبار کوهپایه اظهار کرد: با توجه به خشکسالی‌های اخیر و به منظور دسترسی آسان بهره برداران بخش کشاورزی به آب مورد نیاز و انجام خدمت رسانی هرچه بهتر در راستای تکریم ارباب رجوع در برنامه ریزی های صورت گرفته، جلسه ای در روز دوشنبه مورخ ۷ تیر ۱۴۰۰ راس ساعت ۹ صبح جهت هماهنگی و ساماندهی تانکرهای آبرسانی سیار بخش کوهپایه به باغات برگزار شد.

وی افزود: این جلسه با حضور معاونت فنی اجرایی آقای مهندس رجایی، مسئول اداره بهبود تولیدات گیاهی آقای مهندس رفعت جاه، مسئول واحد باغبانی آقای مهندس دهقانی، کارشناس واحد مالی آقای شجاعی و مسئول مرکز جهاد کشاورزی کوهپایه آقای مهندس قاسمی در محل دفتر مدیریت جهادکشاورزی اصفهان برگزار شد.

انتهای پیام/