تصاویر| جلسه شورای آموزش و پرورش کوهپایه
تصاویر| جلسه شورای آموزش و پرورش کوهپایه
جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان کوهپایه در سالن جلسات مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد.

عکاس: داوود طاهری

انتهای پیام/