تصاویر| اولین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان کوهپایه
تصاویر| اولین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان کوهپایه
اولین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان کوهپایه به ریاست فرماندار شهرستان کوهپایه، معاون فرماندار و کلیه اعضا در محل فرمانداری تشکیل شد.

انتهای پیام/