عکس نوشت| نهال کاری ۱۲۰ هکتار اراضی بیابانی در حاشیه روستای یک لنگی
عکس نوشت| نهال کاری ۱۲۰ هکتار اراضی بیابانی در حاشیه روستای یک لنگی
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کوهپایه گفت: گسترش مناطق بیابانی به دلیل خشکسالی و عوامل طبیعی و همچنین عوامل انسانی یکی از چالش ها پیش روست و به سبب آن توسعه کانون های گرد و غبار و پیامدهای آن مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیام/