عکس نوشت| ۵۰۰ هکتار از مزارع خویا و قلعه عبدالله با بازگشایی زاینده رود زیر کشت رفت
عکس نوشت| ۵۰۰ هکتار از مزارع خویا و قلعه عبدالله با بازگشایی زاینده رود زیر کشت رفت
مدیر جهادکشاورزی شهرستان کوهپایه گفت: در شهرستان کوهپایه با بازگشایی زاینده رود منطقه ای که تحت تاثیر مستقیم و بهره بردن از آب رودخانه بود، کشاورزان در اراضی کشاورزی منطقه خویا وقلعه عبدالله شروع به کشت کردند.

انتهای پیام/