عکس نوشت| اخطار به ٧٠ واحد تولید آجر در اصفهان و کوهپایه
عکس نوشت| اخطار به ٧٠ واحد تولید آجر در اصفهان و کوهپایه
در بررسی و پایش این واحد‌ها با نظارت مستقیم کارشناسان محیط زیست در خصوص اصلاح فرم استک مطابق ابعاد فنی استاندارد، نواقص زیست محیطی به آن‌ها ابلاغ شد.

انتهای پیام/