عکس نوشت| بیابان سجزی منطقه فوق بحرانی اصفهان از نظر بیابان‌زایی
عکس نوشت| بیابان سجزی منطقه فوق بحرانی اصفهان از نظر بیابان‌زایی
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی اصفهان گفت: منطقه فوق بحرانی اصفهان از نظر پیشروی، بیابان دشت سجزی است، در ٢٠ سال گذشته شهرضا و گلپایگان جزو کانون‌های گرد و غبار نبودند اما در مطالعات ٢ سال گذشته این دو منطقه هم جزو کانون های بحرانی قرار گرفتند.

انتهای پیام/