اعتماد به مستکبران نتیجه عکس می دهد
اعتماد به مستکبران نتیجه عکس می دهد
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کوهپایه گفت: اعتماد به مستکبران نتیجه عکس می دهد، ما نتیجه اعتماد به امریکا را در برجام دیدیم و حس کردیم.

به گزارش اخبار کوهپایه، علی اکبر مومنیان که به عنوان اولین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کوهپایه معرفی شد، اظهار کرد: ما در عصر تقابل دو فرایند جهانی شدن هستیم فرایند جهانی شدن ارزش های اسلامی از یک سو و جهانی شدن ارزش های آمریکایی از سوی دیگر،؛در عالم واقعیت ما شاهد دو جهان هستیم یک جهان کهنه، فرسوده و رو به زوال که نماد آن نماد امریکای است و یک جهان پر از عدل وداد، برابری، عدالت که نماد ارزش های اسلامی است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کوهپایه بیان کرد:  جهانی که ما در آن هستیم جهان جدید، شاداب و رو به کمال بنام جهان اسلام است و ما با هویت اسلامی و آرمان های اسلامی این جهان را به دنیا معرفی کرده ایم جهان جدید محصول بیش از چهل سال درخشش انقلاب اسلامی است.

وی افزود: مسلمانان ما در این عصر  در علم، صنعت و در تکنولوژی پییشگام هستند،  انقلاب به لطف خداوند متعال و با رهبری، رهبر فرزانه انقلاب، گام اول خود را باشتاب و سرعت در تمامی این زمینه ها سپری کرد و با آرمان های امامین انقلاب ما توانستیم جهان جدید را به دنیا معرفی کنیم و توانستیم اولین هسته ولایی حاکمیت اسلامی را تشکیل دهیم.
وی با بیان اینکه اعتماد به مستکبران نتیجه عکس می دهد، ادامه داد: ما نتیجه اعتماد به امریکا را در برجام دیدیم و حس کردیم.
مومنیان گفت: اکنون در طلیعه گام دوم انقلاب هستیم وبه تعبیر حضرت آقا فرایند بزرگ و جهانی شدن اسلام را داریم ما اسرار پیروزی دشمن را الان می دانیم و می شناسیم در دوره جدید ما دشمن را می شناسیم و ما هم به اندازه خودمان قدرتمند شده ایم.
علی اکبر مومنیان عنوان کرد: چه کسی در تفکرش، تصور حمله به پایگاه آمریکایی را می توانست بگنجاند، ولی سربازان غیور اسلام عین الاسعد را زدند و امریکا نتوانست دم بربیارد و این قدرت ماست، قدرت اسلام است که ما آمدیم و جهانی شدیم.
وی اظهار کرد: دشمن در میدان سازش غلبه می کند، نه در میدان استقامت و پایداری، علت آن هم این است که دشمن بقاء و حیات دنیا را  می خواهد، به خاطر همین در سازش غلبه می کند ولی در مقاومت کوتاه می آید شما دیده اید در دنیا این اتفاق افتاد؛ آرمان های ما از شهادت نشات گرفته و سر آغاز حیات جاودانه است

وی اظهار کرد: پیمودن مسیر گام دوم انقلاب اسلامی برای تبدیل این آرمان های بزرگ به واقعیت نیازمند بسیجی در مقیاس عظمت انقلاب اسلامی است و راز  رویش بسیج در وجود این میدان های بزرگ نهفته است اکنون که صحنه جهاد مقدس در اختیار ما نیست و ما در عرصه جهاد های دیگری می توانیم فعالیت کنیم، جهادعلمی، جهاد سازندگی، محرومیت زدایی، نهاد مقدس خانواده اعتلای بسیج در این زمینه ها فعالیت می کنیم.

انتهای پیام/