عکس نوشت| تا پایان این ماه هر گونه نقصی در ادارات شهرستان برای اتصال به شبکه دولت وجود دارد، برطرف شود
عکس نوشت| تا پایان این ماه هر گونه نقصی در ادارات شهرستان برای اتصال به شبکه دولت وجود دارد، برطرف شود
فرماندار کوهپایه گفت: امروز شاهد و ناظر یک اتفاق مبارک در شهرستان کوهپایه هستیم و جز آرمان های این شهرستان ارتقا حوزه به ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کوهپایه بود، که این اتفاق افتاد.

انتهای پیام/