عکس نوشت| اعتماد به مستکبران نتیجه عکس می دهد
عکس نوشت| اعتماد به مستکبران نتیجه عکس می دهد
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کوهپایه گفت: اعتماد به مستکبران نتیجه عکس می دهد، ما نتیجه اعتماد به امریکا را در برجام دیدیم و حس کردیم.

انتهای پیام/