عکس نوشت| صدور رای محکومیت تعدادی از واحدهای آلاینده سجزی
عکس نوشت| صدور رای محکومیت تعدادی از واحدهای آلاینده سجزی
پس از پیگیری های قضایی متعدد انجام شده از طرف این اداره در خصوص فعالیت دو واحد آلاینده واقع در شهرک صنعتی سجزی، رای صادره منجر به محکومیت واحدها به ترتیب به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال و نهصد و شصت میلیون ریال گردید.

انتهای پیام/