تأکید معاون استاندار اصفهان بر منشأیابی آلودگی هوا در شهرک صنعتی سجزی
تأکید معاون استاندار اصفهان بر منشأیابی آلودگی هوا در شهرک صنعتی سجزی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: کنسرسیوم مراکز علمی و پژوهشی دانشگاه ها نسبت به تهیه مطالعات مرتبط با منشأیابی و سهم بندی آلودگی هوا در شهر سجزی و شهرک های صنعتی این شهر اقدام کنند و سناریوهای عملیاتی جهت کاهش آلودگی هوای این منطقه ارائه شود.

به گزارش اخبار کوهپایه، کارگروه مدیریت بحران به منظور بررسی روند اجرای مصوبات مرتبط با پیشگیری و کنترل شرایط آلودگی هوای شهر سجزی و انجام مطالعات مرتبط توسط کنسرسیوم مراکز علمی با همکاری شرکت شهرک های صنعتی با حضور مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان و سایر اعضا برگزار شد.

در این نشست با تاکید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان مقرر شد؛ کنسرسیوم مراکز علمی و پژوهشی دانشگاه ها نسبت به تهیه مطالعات مرتبط با منشأیابی و سهم بندی آلودگی هوا در شهر سجزی و شهرک های صنعتی این شهر اقدام کنند و سناریوهای عملیاتی جهت کاهش آلودگی هوای این منطقه ارائه شود.

در این زمینه شهرداری اصفهان و سجزی همکاری لازم را خواهند داشت و نتایج این طرح الگویی برای پیشگیری و کنترل میزان آلودگی هوا در سایر مناطق صنعتی استان اصفهان خواهد بود.

باتوجه به اعلام نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست مبنی بر ضرورت لحاظ سناریوی راهبردی و سهم بندی آلاینده ها مقرر شد کنسرسیوم مراکز علمی و پژوهشی نسبت به لحاظ موارد در پیشنهاد طرح اقدام و جهت انعقاد قرارداد موارد به شرکت شهرک‌های صنعتی ارسال شود.

همچنین اداره کل حفاظت محیط زیست استان با اتخاذ ساز و کار لازم نسبت به اعمال نظارت و مراحل تهیه طرح تحقیقاتی اقدام کند.

انتهای پیام/