تصاویر| برگزاری همایش شیر خوارگان حسینی
تصاویر| برگزاری همایش شیر خوارگان حسینی
همایش شیر خوارگان حسینی در مسجد تالار شهر کوهپایه برگزار شد.

انتهای پیام/ی