عکس نوشت| پلمب واحد آلاینده تولید قیر در شهرستان کوهپایه
عکس نوشت| پلمب واحد آلاینده تولید قیر در شهرستان کوهپایه
واحد تولیدکننده قیر در شهرستان کوهپایه که موجب آلودگی محیط زیست شده بود، پلمپ شد.