شناسایی و پایش زیست محیطی واحدهای صنعتی غیر مجاز در اصفهان و کوهپایه
شناسایی و پایش زیست محیطی واحدهای صنعتی غیر مجاز در اصفهان و کوهپایه
پنج واحد صنعتی غیر مجاز در شهرستان اصفهان شناسایی شده و مورد پایش زیست محیطی قرار گرفتند و یک واحد ریخته گری در کوهپایه پلمپ شد.

به گزارش اخبارکوهپایه به نقل روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست اصفهان، پیرو پایش زیست محیطی و بازدیدهای میدانی در حوزه استحفاظی این شهرستان، پنج واحد تولیدی که بدون اخذ مجوز احداث و بهره برداری از دستگاه‌های ذیربط فعالیت می کردند شناسایی شده و پیگیری های قانونی جهت برخورد با واحدهای مذکور تا حصول نتیجه در حال انجام است.

همچنین دفتر نمایندگی حفاظت محیط زیست کوهپایه بدنبال پایش های زیست محیطی و شکایتهای واصله، چندین نوبت نسبت به صدور اخطاریه های زیست محیطی به یک واحد ریخته گری اقدام کرد و به دلیل بی توجهی واحد به اخطاریه ها، با اخذ حکم قضایی از دادگاه کوهپایه نسبت به پلمپ این واحد اقدام شد.

انتهای پیام/ ز