بررسی مشکلات زیست محیطی پسماند شهرستان کوهپایه
بررسی مشکلات زیست محیطی پسماند شهرستان کوهپایه
با تشکیل کارگروه مدیریت پسماند شهرستان کوهپایه، وضعیت زیست محیطی در خصوص مشکلات موجود، انتقال پسماند روستایی و شهری و مدیریت پسماندهای صنعتی، مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش اخبار کوهپایه به نقل از روابط عمومی محیط زیست استان اصفهان، واحد حفاظت محیط زیست شهرستان کوهپایه، با تشکیل اولین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان کوهپایه؛ ضمن بررسی مشکلات پسماند شهرستان کوهپایه، لزوم انتقال پسماند روستایی و شهری به محل کارخانه کمپوست شهرداری اصفهان و موضوع مدیریت پسماندهای صنعتی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در خبری دیگر از این شهرستان، محل دفن زباله های سجزی، کوهپایه و تودشک به منظور بررسی دفع اصولی پسماند این مناطق مورد بازدید و پایش قرار گرفت.

انتهای پیام/ف