عکس نوشت| الحاق زمین به محدوده شهری شهرستان کوهپایه در دست پیگیری است 
عکس نوشت| الحاق زمین به محدوده شهری شهرستان کوهپایه در دست پیگیری است 
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اصفهان گفت: با هدف اجرای طرح نهضت ملی مسکن ۱۰ هکتار زمین به محدوده شهری شهرستان کوهپایه الحاق شده است و الحاق ۲۵ هکتار دیگر نیز در دستور کار کارگروه تلفیق امور زیربنایی قرار دارد.

انتهای پیام/ ز