عکس نوشت| توزیع بسته معیشتی وجهیزیه به نیازمندان کوهپایه
عکس نوشت| توزیع بسته معیشتی وجهیزیه به نیازمندان کوهپایه
۱۵۰ بسته مواد غذایی به همراه ۱۲ سری کمک جهیزیه به نیازمندان کوهپایه اهدا شده است.

انتهای پیام/ ز