ارزیابی عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب شهرک‌های شهرستان اصفهان
ارزیابی عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب شهرک‌های شهرستان اصفهان
به منظور ارزیابی عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب شهرک‌های شهرستان اصفهان، بازدید میدانی جهت انجام بررسی های زیست محیطی لازم صورت گرفت.

به گزارش اخبارکوهپایه به نقل از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان، باتوجه به اهمیت و لزوم عملکرد مطلوب تصفیه خانه های فاضلاب شهرک‌های صنعتی و استقرار واحدهای صنعتی متنوع در شهرستان اصفهان، رئیس و کارشناسان این اداره از تصفیه خانه های مذکور بازدید و عملکرد آن ها مورد ارزیابی قرار دادند.

این اقدام به دلیل لزوم عملکرد مطلوب و دفع اصولی پساب و لجن این تصفیه خانه ها صورت گرفت و پیشنهادهای راهبردی و تخصصی به منظور ارتقاء عملکرد آن ها، ارائه شد.
انتهای پیام/ ز