تصاویر| آیین افتتاح مدرسه زنده یاد الهام صادقی کوپائی - اخبار کوهپایه