تصاویر| حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در کوهپایه - اخبار کوهپایه