تصاویر| هدایت، سرپرست فرمانداری کوهپایه شد - اخبار کوهپایه