تصاویر| اقامه نماز عید فطر در شهر تودشک - اخبار کوهپایه