فیلم| سمفونی رعد و برق و بارش بهاری باران در شهر کوهپایه - اخبار کوهپایه