فیلم| پیاده روی جاماندگان اربعین در شهر کوهپایه - اخبار کوهپایه