برچسب زده شده با : آب شرب

مدیر آبفا شهر کوهپایه از کاهش 17 درصدی هدر رفت آب درشهر تودشک خبر داد.

فرماندار شهر اصفهان با اشاره به مشکل آب در شهر اصفهان که بعضی مناطق شهر قطعی آب دوازده ساعت را نیز تجربه کرده اند، گفت: آب شرب و کشاورزی و مشکل اشتغال از مشکلات اساسی شهر اصفهان است.