برچسب زده شده با : آپارتمان نشینی

رئیس کمیته بازی‌های الکترونیکی شهرستان اصفهان گفت: نیاز داریم سطح اقتصادی کشور را در تمام زمینه‌ها بالا ببریم و خود به عنوان تولیدکننده نمونه انواع ربات‌ها و وسایل صنعتی باشیم، باید علم مربوط به این شاخه را نهادینه کرده و از کودکی فرزندان خود را وارد عرصه علم رباتیک کنیم