برچسب زده شده با : اخبار کوهپایه، آب و هوا، بیشینه دما، کمینه دما، خنک ترین نقطه استان

کارشناس پیش بینی آب و هوای اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: کمینه‌ی دمای هوا در 24 ساعت آینده در شمال شرق استان 2 تا 3 درجه کاهش خواهد داشت و دیگر مناطق تغییر محسوسی ندارند.