برچسب زده شده با : اخبار کوهپایه، شهدا، یاریان، تجلیل، خون شهیدان

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، یاریان رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران کوهپایه به همراه جمعی از مسئولین از خانواده شهید کارمند محمد حسین باقری تجلیل بعمل آورده شد.