برچسب زده شده با : اخبار کوهپایه، محیط زیست، پالایشگاه نفت، پسماند ویژه، شرکت ره پویان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس گفت: ۵۵ تن پسماندهای ویژه پالایشگاه نفت پارس شهرستان قدس به منظور امحا به شرکت پویان صالح به شرکت ره پویان صالح واقع در شهرستان کوهپایه استان اصفهان انتقال یافت.