برچسب زده شده با : اخبار کوهپایه، واکسیناسیون فرهنگیان، آموزش و پرورش

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کوهپایه ضمن درخواست یک عمل جهادی از جامعه فرهنگیان برای ارتقاءسطح آموزش مجازی، شروع سال جدید تحصیلی آموزشی را با چالش کمتری نسبت به سال قبل دانست.