برچسب زده شده با : اخبار کوهپایه، کارآفرینی، اشتغالزایی، کشت گیاهان دارویی، زفره

کارآفرین کوهپایه‌ای با فاصله گرفتن از کشت‌های تکراری و بدون بازده، تولید گیاهان دارویی سازگار با اقلیم خشک را پیشه خود ساخته است.