برچسب زده شده با : اخبار کوهپایه، کشف طوطی، تخلفات شکار، جلوگیری از شکار و صید، قاچاق طوطی، سازمان حفاظت محیط زیست

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین گفت: ۵۱عدد طوطی که بصورت غیر مجاز حمل و قاچاق شده بود کشف و ضبط شد.