برچسب زده شده با : بنیاد شهید،واکسیناسیون، جانبازان

رئیس بنیاد شهید کوهپایه گفت: همسران شاهد و همسران جانبازان بالای 50 درصد سه بخش کوهپایه در برابر ویروس منحوس کرونا واکسینه شدند.