برچسب زده شده با : بیمارستان تخصصی

رئیس شورای اسلامی شهر کوهپایه گفت: برای ساخت یک مرکز بیمارستانی ۵۰ تخته خوابی در بخش کوهپایه تخصیص اعتبارات لازم امری ضروری است.

در حالیکه عطش نبود یک بیمارستان در شرق اصفهان احساس می شود و سرمایه گذار نیز وجود دارد این قضیه مورد توجه مسئولان استانی قرار نگرفته