برچسب زده شده با : تقوای الهی

امام جمعه شهر کوهپایه گفت: از شما انتظار دارند تا آخرین نفس و تا آخرین لحظه مسؤلیتتان در اجرای فرامین رهبری و در رسیدن به منافع و عزت ملت ایران یک لحظه هم فروگذاری نکنید.